Prijavite se Srpski English

Da li znate?


Zašto je po najstarijem kalendaru koji računa vreme sada (2017-te godine) 7525. godina?

Najstariji kalendar računa vreme od postanka sveta 1. septembar 5508. godine pre rođenja Isusa Hrista. Prema tom kalendaru, sada je 7525. godina.

pročitajte ceo tekst ›

Zašto Srpska pravoslavna crkva računa vreme po julijanskom ili takozvanom starom kalendaru?

„Srpska pravoslavna crkva, kao i mnoge druge pravoslavne crkve, računa vreme po julijanskom ili takozvanom starom kalendaru. Država Srbija, dok je bila samostalna kao kneževina i kraljevina, takođe je računala vreme po julijanskom kalendaru. Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Srbija se odrekla julijanskog kalendara i prihvatila gregorijanski ili rimokatolički. Takvo stanje je ostalo sve do današnjeg dana, bez obzira na to što niti više nema pomenute kraljevine, niti jedne od nekoliko Jugoslavija, gde  je za državu, njenu administraciju i građane važio jedan kalendar, a za Srpsku pravoslavnu crkvu drugi. 

pročitajte ceo tekst ›

Gde se nalazi najveći teleskop u regionu?

Na astronomskoj stanici na planini Vidojevici kod Prokuplja nalazi se teleskop prečnika glavnog ogledala od 1,4 metra. 

pročitajte ceo tekst ›

Da je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije u svojoj dugoj istoriji

(pod različitim nazivima) pratio sudbinu osam država od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do Republike Srbije, u kojima je bio centralni organ nadležan za poslove industrijske svojine, a od 1994. godine i za poslove koji se odnose na autorsko i srodna prava. 

pročitajte ceo tekst ›

Da je kuća Elijasa Flajšmana

u ulici Cara Dušana broj 10, koja je podignuta između 1724. i 1727. godine,  danas najstarija zgrada u Beogradu. 

pročitajte ceo tekst ›

Zašto u zgradi Međunarodnog Crvenog krsta stoji natpis „Budi human kao što je bila Srbija“?

Događaj koji predstavlja presedan u istoriji ratovanja, a koji se zbio u Srbiji krajem XIX veka i do današnjih dana se nigde nije ponovio, doveo je do toga da se postavi tabla s ovim natpisom.

pročitajte ceo tekst ›

da Beograd leži na 30 brda

"...Prema nekim podacima, ima ih i više, ali jedno je sigurno - gotovo ni jedan Beograđanin ne zna sve da ih nabroji..." ( Dnevne novine "24 sata", 20. april 2015. / broj 2.194, strana 2)

pročitajte ceo tekst ›

Kategorije jakih alkoholnih pića ?

U Srbiji postoji 47 kategorija jakih alkoholnih pića ( Izvor: Zakon o jakim alkoholnim pićima "Službeni glasnik RS", br. 92/2015)

pročitajte ceo tekst ›