Prijavite se Srpski English

Lov i ribolov


Opšte informacije o lovu

Na teritoriji Republike Srbije vladaju veoma povoljni prirodni uslovi koji su omogućili razvoj lovstva kao privredne grane. Danas u našoj zemlji postoji 323 lovišta koji se prostiru na površini od 8.828.528,29 ha. Naša lovišta spadaju u jedna od najpoznatijih u Evropi. Najveći broj njih, čak 199, nalaze se na prostoru centralne Srbije, 89 u Vojvodini i 33 na teritoriji AP Kosova i Metohije.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Bukovac"

Lovište Bukovac prostire se na teritoriji opštine Rača. Njegova  površina poklapa se sa površinom opštine i iznosi 21.571 ha, dok se lovna aktivnost obavlja na površini od 20.500 ha. Međutim, ta površina se smanjuje usled širenja varošice i seoskih naselja.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Crni lug"

Lovište "Crni lug" smešteno je na obali reke Save, na 25 km udaljenosti od Obedske bare. Nalazi se između mesta Progar i Boljevci, na udaljenosti od 30 km zapadno od Beograda.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Južni Kučaj IV"

Na prostoru planine Južni Kučaj  smešteno je lovište "Južni Kučaj  IV", površine 26.360 ha. Nalazi se u blizini grada Despotovca, na 30-ak km udaljenost od magistralnog puta.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Sokolovica"

U blizini Kuršumlije, na nadmorskoj visini od 800 do 1.100 m prostire se lovište Sokolovica. Površina lovišta iznosi 16.087 ha, od čega je 466 ha ogradjeno i u njemu se gaji divlja svinja i evropski jelen.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Stara planina 2"

Na površini od 28.054 ha, na prostoru jugoistočne Srbije nalazi se lovište "Stara planina 2". Lovište je smešteno na istoimenoj planini, na nadmorskoj visini od 700 do 2.100 metara. 

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Suvodol"

Lovište "Suvodol" smešteno je na istoku Srbije, u blizini grada Zaječara. Na površini od 2.488 ha zastupljene su šume (2.038 ha), pašnjaci (440 ha) i obradive površine (10 ha) u okviru kojeg je moguće loviti srneću divljač, divlju svinju i vuka.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Trešnja"

Lovište "Trešnja"  se nalazi na 20 kilometara  udaljenosti od planine Avale u selu Mala Ivanča, pored starog puta za Kragujevac. Od Beograda je udaljeno oko 35km.   

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Veliki Jastrebac"

Lovište "Veliki Jastrebac" smešteno je na istoimenoj planini, u visinskom položaju od 200 do 1.500 m nadmorske visine. Nalazi se u blizini Lomničke reke zauzimajući površinu od  29.731 ha.

pročitajte ceo tekst ›

Lovište "Vršačke planine"

Na prostoru ravničarskog Banata uzdižu se Vršačke planine, koja sa nadmorskom visinom od 641 m predstavlja najvišu planinu u Vojvodini. Planina je se ističe pre svega po bogatstvu  flore i faune, što je i uslovilo formiranje lovišta u jedom delu planine.

pročitajte ceo tekst ›