Prijavite se Srpski English

Reke


Pričala mi moja reka


Begej

Begej predstavlja najveću pritoku reke Tise u našoj zemlji, u koju se uliva kod mesta Perlez. Izvire u Rumuniji, na Karpatskim planinama, spajanjem tri rečice: Jer, Njarad i Beregso i protiče kroz Banat kao leva pritoka Tise. Od izvora da ušća reka je duga 244 km,a kroz teritoriju Srbije teče u dužini od 76 km.   

pročitajte ceo tekst ›

Beli Drim

Beli Drim je jedna od svega desetak reka u Srbiji koje pripadaju slivu Jadranskog mora. Izvire u podnožju planine Žljeb na 580 m nadmorske visine u Metohiji. U dužini od 156 km teče kroz Metohijsku kotlinu nakon čega prelazi na teritoriju Albanije, gde se posle 19 km toka spaja sa Crnim Drimom.

pročitajte ceo tekst ›

Beli Timok

Beli Timok nastaje spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog Timoka kod Knjaževca. Odatle teče ka severu između planine Tupižnice i granice Srbije sa Bugarskom. Nakon toka od 51 km spaja se sa Crnim Timokom gradeći Veliki Timok. 

pročitajte ceo tekst ›

Bistrica (Zlatar)

Bistrica (Zlatar) izvire na planini Giljeva odakle teče klisurom prema reci Lim. Reka je duga 26 km i pripada Crnomorskom slivu. U donjem toku izgrađena je hidroelektrana “Bistrica” u kojoj se voda za rad turbine dovodi iz Radoinjskog jezera koje se nalazi na Uvcu.

pročitajte ceo tekst ›

Bjelica

Bjelica izvire u kraju Pjeskovite ravni na 930 m nadmorske visine. Dužina reke je 41 km, a površina sliva 376 km². Protiče kroz kraj Dragačevo, poznat po malinama i krompiru.

pročitajte ceo tekst ›

Bosut

Bosut  je tipična ravničarska reka  sa širokim koritom koje dostiže i 120 m širinu i koje nekada plavi okolna područja. Nastaje u Hrvatskoj spajanjem nekoliko potoka, a nakon ulaska u Srbiju, Srem, kod sela Bosut se uliva u reku Savu.

pročitajte ceo tekst ›

Brzava

Brzava  je mala reka brzog toka koja izvire u Rumuniji na planini Semenik. Dužine je 180 km, a svega 32 km teče kroz teritoriju Srbije, gde se uliva u kanal Dunav-Tisa-Dunav.

pročitajte ceo tekst ›

Čemernica

Čemernica je leva pritoka Zapadne Morave, koja nastaje od reka koje izviru na Rudniku i Suvoboru. Duga je 55 km, a površina sliva 625 km². 

pročitajte ceo tekst ›

Crni Timok

Crni Timok izvire na planini Veliki Maljenik, u oblast Kučajskih planina. Često je nazivaju i Crnom rekom. Izvire u blizini naselja Krivi Vir, iz jedne manje pećine na 375 m nadmorske visine. Reka teče ka severoistoku i nakon toka od  84 km spaja se sa Belim Timokom i gradi Veliki Timok.

pročitajte ceo tekst ›

Crnica

Crnica izvire iz kraškog vrela u Sisevcu, na teritoriji opštine Paraćin. Nakon 32 km toka uliva se u Veliku Moravu kod sela Šavca. U njenoj blizini  nalazi se još nekoliko kraških vrela koja se koriste za snadbevanje okolnih naselja. 

pročitajte ceo tekst ›