1.11.5. Temnićko vinogorje - Temnić

Temnićko vinogorje prostire se na uzvišenjima sa desne strane Zapadne Morave u njenom najnižem delu, sve do sastava s Južnom Moravom, kao i na delu pobrežja koje se odatle nastavlja, a nalazi se sa leve strane Velike Morave.


Obuhvata delove katastarskih opština Karanovac, Donji Krčin, Pajkovac, Toljevac, Cernica, Orašje, Izbenica, Suvaja, Obrež, Gornji Katun, Bačina, Varvarin - selo, Maskare, Bošnjane, Gornji Krčin, Mala Kruševica, Parcane, Zalogovac i Marenovo.