1.2.4. Negotinsko vinogorje - Negotin

Negotinsko vinogorje zauzima središnji deo rejona Negotinske krajine i najveće je vinogorje u čitavom rejonu.


Obuhvata delove katastarskih opština Štubik I, Vidrovac, Negotin, Kobišnica, Sikole, Popovica i Plavna, kao i katastarske opštine Jasenica, Štubik II, Glogovica II, Sikole II, Čubra, Brestovac, Trnjane, Karbulovo i Šarkamen.