1.3.3. Zaječarsko vinogorje - Zaječar

Zaječarsko vinogorje zahvata pobrđe oko gornjeg sliva reke Timok i donjih slivova reka Belog i Crnog Timoka. Sastoji se iz četiri dela odvojenih ovim tokovima.


Vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severozapadni deo, delovi katastarskih opština Metriš, Klenovac, Brusnik, Tabakovac, Velika Jasikova, Salaš, Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova, Velika Jasikova, Koprivnica, Trnavac, Jelašnica, Rgotina, Vražogrnac, Zaječar, Zvezdan i Nikoličevo.

Severoistočni deo, delovi katastarskih opština Veliki Jasenovac, Gradskovo, Halovo, Veliki Izvor, Prlita, Grljan i Vratarnica, Mali Jasenovac i Šipikovo.

Jugozapadni deo, delovi katastarskih opština Gamzigrad, Zvezdan, Zaječar, Grljan, Grlište, Vratarnica, Zagrađe, Borovac, Vrbica, Marinovac, Gornja Bela Reka, Lenovac, Lasovo, Bačevica, Dobro Polje, Planinica, Šljivar i Lubnica. Ovaj deo sačinjava i oaza u katastarskoj opštini Šarbanovac.

Zaječarsko vinogorje je najveće među sva četiri Knjaževačka rejona. Zauzima površinu od 447 ha na kojima se gaje uglavnom vinske sorte. Veliki broj gazdinstava bavi se proizvodnjom vina. Njih ima čak 2.444, ali uglavnom proizvode za sopstvene potrebe.