1.5.2. Jugbogdanovačko vinogorje - Jug Bogdan

Jugbogdanovačko vinogorje prostire se sa leve strane reke Južne Morave u širem području oko Merošine.


Obuhvata delove katastarskih opština: Krajkovac, Azbresnica, Dudulajce, Sečanica, Supovac, Lalinac, Krušce, Mramor, Aleksandrovo, Stara Božurna, Đakus, Podina, Glašince, Smrdić, Žitorađa, Pejovac, Voljčince, Šarlince, Držanovac, Samarinovac, Batušinac, Mekiš, Čapljinac, Balajnac, Aleksandrovo, kao i katastarske opštine Deveća, Dešilovo, Biljeg, Lepaja, Oblačina, Rožina, Baličevac, Merošina, Brest, Jugbogdanovac, Kostadinovac, Gornja Rasovača, Donja Pasovača, Bučić i Gradište.

Jugbogdanovačko vinogorje je najveće u Topličkom rejonu, površine 370 ha. Uglavnom se gaje vinske sorte u okviru 2.641 gazdinstva, koje proizvode u većini slučajeva za sopstvene potrebe.