3.1.1. Pećko vinogorje - Peć

Pećko vinogorje se prostire od Peći i od reke Pećka Bistrica na zapadu, do reke Beli Drim na istoku i obuhvata delove katastarskih opština:


Novo Selo, Brestovik, Crni Vrh, Peć, Blagaje, Plavljane, Lješane, Klinčina, Gornji Petrič, Jablanica, Novo Selo – Zajmovo, Grabanica, Dubovo, Ozrim, Siga, Vitomirica, Ruhot, Trstenik, Stup, Budisavci, Naglavci, Veliko Kruševo, Jagoda, Trebović, Naklo, Ljutoglava, Labljane, Svrke, Ćuška, Zahać, Romune, Glavičica, Donji Petrič, Novo selo - Deič i Drenovac.