Bačka Topola

Bačka Topola se nalazi u severnom delu AP Vojvodine, u okviru Bačkog regiona. Opština se prostire u dolini reke Krivaje i na brežuljcima Bačke lesne zaravni na površini od 596 km². Čini je 23 naseljenih mesta u kojima živi oko 34.000 stanovnika višenacionalnog sastava. Zbog toga su u upotrebi četiri zvanična jezika: srpski, mađarski, rusinski i slovački. Teritorija opštine graniči se sa sedam vojvođanskih opština – Subotica, Senta, Ada, Bečej, Mali Iđoš Kula i Sombor.


Ovaj prostor naseljen je još u praistoriji od strane Sarmata i Avara. Kasnije, od 9. veka stižu Mađari. Pisani izvori iz 15. veka ukazuju da se ovaj kraj nazivao Gybaych. Naziv Topola pominje se u turskim tefterima 1543. godine. Međutim, sve do sredine 18. veka ova teritorija nije imala značaj i samim tim pominje se samo kao pustara. Godina 1750. predstavlja prekretnicu jer je grof Antun Grašalković zadužio Ferenca Čizovskog za naseljavanje bačkotopolske pustare. Kasnije porodica Krai počinje da razvija naselje, i već 1806. godine dobija status varošice. Život se polako obnavljao, započeta je industrijalizacija. U to vreme najmarkantnija osoba Bačke Topole bio je dr. Janoš Hadži, lekar i zapovednik vatrogasne jedinice. Tokom Prvog i Drugog svetskog rata razvoj grada je bio usporen. Tek nakon rata razvoj Bačke Topole je krenuo novim pravcima. Počinje obimna izgradnja i industrijalizacija, menja se izgled grada ali usled ratnih dešavanja 90-ih godina prošlog veka, razvoj je stagnirao.

Burna istorija i mnogi narodi koji su naseljavali ovaj prostor ostavili su za sobom veliki broj kulturnih objekata. Tu se pre svega ističu:

Na teritoriji opštine postoji pet veštačkih jezera. Najpoznatije je Zobnatičko izgrađeno 1979. godine sa osnovnim zadatkom navodnjavanja poljoprivrednih površina. Poslednjih godina postaje sve posećenije zahvaljujući čuvenoj ergeli konja, sa tradicijom odgoja rasnih konja dugom preko dvesta godina. Tu su i sportski tereni, muzej konjarstva i takođe postoji mogućnost i za sportski ribolov. Za ljubitelje lova, tu su 6 lovišta u kojima može da se lovi zec, fazan, srndać i prepelica.

Još jedna specifičnost opštine jeste lekovita voda jezera u selu Pačir. Temperatura vode u jezere je oko 28 - 32°C, a na samom izvorištu čak 72°C. Pored jezera izgrađen je lovački dom, a u selu se nalaze 4 crkve: pravoslavna, katolička, reformatska i baptistička.

Kroz opštinu prolazi međunarodni autoput E-75 pravca sever – jug i vodi od Beograda ka Subotici i dalje ka Budimpešti. Železnička pruga povezuje ove velike gradove što saobraćajni položaj čini veoma povoljnim. Takođe, veliki broj lokalnih i regionalnih puteva se ukrštaju u opštini i time povezuju okolna naselja i gradove. Najbliži aerodrom je Nikola Tesla u Beogradu udaljen 120 km.