Banja Obrenovac

Obrenovačka banja se nalazi na teritoriji grada Beograda, u sklopu gradske opštine Obrenovac. Nadmorska visina od 78 m daje povoljne klimatske uslove za lečenje bolesnika.


Mineralne vode otkrivene su sasvim slučajno 1898. godine. Grad je imao problema sa pijaćom vodom, pa se pristupilo kopanju bunara. Međutim umesto pijaće vode, potekla je voda koja je mirisala na sumpor. Tada je Marko Leko, hemičar, uradio prve analize vode, nakon čega je definisana kao alkalno-sumporovita voda. Temperatura vode je 21,5°C i pripada grupi hipotermi. Zvanična potvrda statusa banjskog mesta stigla je 1899. godine.

Medicinske indikacije:

  • Hronična reumatična oboljenja lokomotornog aparata
  • Hronična ginekološka oboljenja
  • Trovanje metalima
  • Bolesti jetre i žučnih puteva
  • Neuralgije
  • Posledice osteoartikularnog traumatizma.

Lečenje se obavlja pijenjem i kupanjem u mineralnoj vodi.

Banja je udaljena 28 km od centra Beograda. Njena okolina bogata je brojnim prirodnim i kulturnim vrednostima, pre svega onim koji se nalaze u Beogradu i na planini Avali.