Beli Timok

Beli Timok nastaje spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog Timoka kod Knjaževca. Odatle teče ka severu između planine Tupižnice i granice Srbije sa Bugarskom. Nakon toka od 51 km spaja se sa Crnim Timokom gradeći Veliki Timok. 


Tekući ka severu, reka obrazuje meandre, što izaziva izlivanje vode prilikom većih padavina i otapanja snega. Ipak i pored toga, dolina reke je gusto naseljena. Za ljubitelje ribolova reka je bogata  klenom, skobaljem, mrenom, bodorkom i krkušom.