Beogradska zadruga

Beogradska zadruga radila je od 1882. do 1945. godine, kao jedna od najjačih banaka u zemlji sa odeljenjima za bankarstvo i osiguranje, s namerom davanja povoljnih pozajmica prvenstveno pripadnicima srednjeg staleža. 


GALERIJA

Beogradska zadruga

Zgrada Beogradske zadruge nalazi se u Karađorđevoj ulici br. 48. Izgrađena je zajedničkim radom poznatih arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića, u periodu između 1905. i 1907. godine, u stilu akademizma. Sastoji se od centralnog dela koji sadrži predvorje i sale za sastanke, i dva krila sa prodavnicama u prizemlju i kancelarijama i stanovima za izdavanje na spratu. Spoljašnost zgrade odlikuju fasadna plastika, bogata ornamentika, reljefi i balustrade. Konzervatorski radovi svečane sale urađeni su 1986. a zgrada je delimično rekonstruisana 2014. godine. Važi za jednu od najlepših zgrada u Beogradu

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar