Bjelica

Bjelica izvire u kraju Pjeskovite ravni na 930 m nadmorske visine. Dužina reke je 41 km, a površina sliva 376 km². Protiče kroz kraj Dragačevo, poznat po malinama i krompiru.


Veći broj pritoka pritiče joj sa desne strane, koje su i bogatije vodom od levih (Gorušica, Vranjica, Rđanska reka). One utiču i na dubinu i širinu reke, te je leti proticaj najmanji kada je reka duboka samo 60 cm i široka 7-10 m. Bjelica se uliva u Zapadnu Moravu kod Gugaljskog mosta na 298 m nadmorske visine.