Blagovesti - 7. april

Blagovesti su praznik koji obeležava Srpska pravoslavna crkva a koji se u hrišćanskom svetu  praznuje od samog nastanka hrišćanske vere.


Ovim danom obistinilo se starozavetno proročanstvo proroka Danila o rođenju božjeg sina. Naime, devici Mariji se dok je čitala knjige proroka Isaije javio arhanđel Gavrilo i rekao joj da će roditi sina božjeg. Blagovesti su tako početak Isusa u njegovoj ljudskoj prirodi, te je on kroz svoju majku pripadnik ljudske rase. Takođe, ovo je i početak Novog zaveta.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar