Brestovačka banja

Brestovačka banja je jedna od najpoznatijih i najstarijih banja na prostoru istočne Srbije. Smeštena je na 385 m nadmorske visine u dolini reke Pujice, na 8 km udaljenosti od Bora. Arheološka istraživanja ukazuju da su još stari Rimljani koristili mineralnu vodu ove banje, a  kasnije i Vizantijci i Turci. Međutim banja doživljava procvat tek u 19. veku, kada ju je 1834. godine posetila Knjeginja Ljubica i Knez Miloš Obrenović. Već 1835. godine izvršene su hemijske analize izvora banje od strane Herdera i tada počinje njen intezivniji razvoj. U tom periodu izgrađeno je tursko kupatilo, konak kneza Miloša (1837.), dvorac Aleksandra Karađorđevića (1856.) i Letnjikovac kralja Petra I (1906.).


Banja je okružena brdima i šumama, koji utiču na klimu i štite je od jakih vetrova, a mineralne vode spadaju u jedne od najlekovitijih kod nas. Postoji 10 termomineralnih izvora, čija se temperatura kreće od 32° do 40°C. Na njihovu lekovitost utiče sаdržаj i međusobni odnos rаznih hemijskih elemenаtа: kаlijum, kаlcijum, fluor, nаtrijum, silicijum, hlor, jod, brom, mаgnezijum, oksidi gvožđа, аluminijumа, litijumа, mаngаnа, cinkа, rubidijumа, kobаltа, kаo i blаgo rаdioаktivni elementi urаn, rаdijum i rаdon.

Medicinske indikacije:

  • Kožne bolesti
  • Reumatska oboljenja
  • Respiratorni sistem
  • Neurološka  oboljenja
  • Lokomotorni sistem
  • Ginekološka oboljenja
  • Gastrointestinalni trakt.

U banji postoji medicinski blok opremljen savremenom opremom  za lečenje pacijenata. Medicinske usluge koje se pružaju su: kupanje u bazenima, kadama, hidromasaža, ultrazvuk, sonoforeza, ekeltroforeza, infraruž, terapija magnetnim poljem, ručne masaže i kineziterapije.

U okolini banje nalazi se Borsko jezero, kao i Vernjikica, Bogovinska i Lazareva pećina. Nalazi se na 10 km udaljenosti od Bora i 280 km od Beograda.