Brzava

Brzava  je mala reka brzog toka koja izvire u Rumuniji na planini Semenik. Dužine je 180 km, a svega 32 km teče kroz teritoriju Srbije, gde se uliva u kanal Dunav-Tisa-Dunav.


Uzvodno od ušća u dužini od 33 km, 1745. godine počeli su radovi na prokopavanju korita reke koji su završeni 1764. godine. Za ljubitelje ribolova tu su deverika, babuška, krupatica, šaran, bucov, štuka, smuđ, som koju mogu loviti. U njenoj blizini nalaze se Dvorac Daniela i Ladislava i dvorac Kapetanovo.