Čemernica

Čemernica je leva pritoka Zapadne Morave, koja nastaje od reka koje izviru na Rudniku i Suvoboru. Duga je 55 km, a površina sliva 625 km². 


Najveća pritoka joj je reka Dičina (44 km) i Despotovica (24 km), jedna od najzagađenijih u Srbiji. Nekoliko kilometara nizvodno od Čačka uliva se u Zapadnu Moravu.