Crkva Snežne Gospe na Tekijama

Rimokatolička crkva Snežne Gospe na Tekijama (arap. „tekija“ – mirno počivalište) se nalazi na izlasku iz Petrovaradina (opština Novi Sad) prema Sremskim Karlovcima.


U srednjem veku se na ovom mestu nalazila crkva posvećena Devici Mariji, koja je nakon osvajanja Osmanlija 1526. godine pretvorena u džamiju. Nakon odlaska Turaka, a do izgradnje nove hrišćanske bogomolje, isusovci su koristili džamiju koju su preuredili u crkvu.

Nova crkva je podignuta 1716. godine u čast pobede nad islamom. Opet je bila ugrožena nakon ponovnog sukoba sa Osmanlijama u njenoj neposrednoj blizni. Pobedu je odnela habzburška vojska koju je predvodio Eugen Savojski, koji je nakon bitke crkvi poklonio ikonu Bogorodice sa detetom (Isusom u naručju). Bitka se odigrala 5. avgusta (1716) na dan Snežne Gospe, koja nakon toga postaje patron crkve.

Današnja crkva podignuta je 1881. godine u neogotskom stilu po projektu zagrebačkog arhitekte Hermana Bolea. Crkva ima tri oltara u katoličkoj, pravoslavnoj i protestantskoj varijanti, koji su posvećeni Svetoj Ani, Svetom Josipu i Bezgrešnom Začeću Marijinom. Na zadnjem kubetu nalaze se krst i polumesec, koji je položen ispod krsta, kao simbol pobede hrišćanstva nad islamom avgusta 1716 (takođe znači i da se na tom mestu nekada nalazila džamija).

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar