Crkva Svetog Antuna Padovanskog

Crkva Svetog Antuna Padovanskog se nalazi u Bregalničkoj ulici na broju 14, u beogradskom naselju Zvezdara.


Godine 1925. osnovan je franjevački samostan bosanske provinijencije pri katoličkoj župi, u spomen na 700 godina od smrti portugalskog sveštenika i sveca Antuna Padovanskog. Crkva je građena u periodu od 1929. do 1932. godine prema projektu bečkog arhitekte Ota Vagnera. Predstavlja kružnu građevinu podignutu po uzoru na ranohrišćanske i ranovizantijske bogomolje. Ima osnovu rotonde sa apsidom na istoku, tremom na zapadu i cilindričnim zvonikom sa jugoistočne strane.

Glavni crkveni oltar se nalazi u apsidi, i ukrašen je bronzanom skulpturom Svetog Antuna koji drži malog Isusa Hrista, delom Ivana Meštrovića iz 1935. godine. Pored njega postoje i oltari Srca Isusovog, Gospin oltar, oltar Svetog Josipa i Svetog Franje Asiškog, i nedovršen oltar Hristovog stradanja.

Godine 2010. godine crkva je proglašena za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar