Crkva svetog Dimitrija sa starim grobljem (Mitrova Reka)

Crkva svetog Dimitrija sa starim grobljem nalazi se u selu Mitrova Reka, na teritoriji opštine Novi Pazar u Raškom okrugu.


Na osnovu sličnosti sa ostalim seoskim crkvama novopazarskog kraja smatra se da je crkva Svetog Dimitrija najverovatnije sagrađena krajem XVI ili početkom XVII veka. Godine 1853. izvedena je velika obnova tokom koje je crkva dobila pripratu. Predstavlja jednobrodnu građevinu građenu od kamena peščara, trahita i mermernih umetaka. Krov je urađen na dve vode i pokriven je ćeramidom umesto prvobitnih kamenih ploča. Unutrašnjost je podeljena na tri traveja i zasvedena je poluobličastim svodom. Pored crkve nalazi se staro groblje sa preko 360 nadgrobnih spomenika.

Godine 2019. ckrva Svetog Dimitrija proglašena je za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar