Crkva Svetog Roka

Crkva Svetog Roka se nalazi u Preradovićevoj ulici br. 160, u Petrovaradinu, gradskom naselju u Novom Sadu.


Zdanje je sagrađeno u prvoj polovini XVIII veka od strane rimokatoličkog monaškog reda isusovaca (jezuita), koji ponovo naseljavaju ove prostore nakon odlaska Osmanlija. Nemamo dovoljno podataka o ranoj istoriji pošto je celokupna arhiva izgorela tokom Mađarske revolucije 1848. godine. Prvobitno zdanje je bilo kapela, a nakon 1778. godine postaje župna crkva. Nova zgrada crkve podignuta je 1808. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar