Crnovrati gnjurac

Crnovrati gnjurac, u engleskom govornom području poznat kao „Black-necked Grebe“, u Nemačkoj kao „Schwarzhalstaucher“, a nauci poznat pod nazivom „Podiceps nigricollis“, pripada porodici gnjuraca „Podicipedidae“ i redu gnjurača „Podicipediformes“.


Veličina ove ptice iznosi od 28 cm do 34 cm, a izmereni raspon krila od 60 cm do 65 cm. Pomenuta vrsta je rasprostranjena na prostoru srednje i istočne Evrope u većem broju dok se na teritoriji južne Evrope javlja sporadično. U Republici Srbiji crnovratog gnjurca moguće je zapaziti uglavnom na prostoru koji se nalazi severno od Save i Dunava; moguća je njegova pojava i južnije od pomenute granice ali je ona veoma retka, dok je najveća zastupljenost evidentirana na severu Bačke i Banata.

Veći broj jedinki ne prezimljava u Srbiji već hladne dane provodi uglavnom u Grčkoj i u Turskoj, mada postoji i manji broj pripadnika ove vrste koji se opredeljuje za ostanak u Srbiji. Selice dolaze oko 15. marta i zadržavaju se do kraja oktobra. Lokacije na kojima se nastanjuje su jezera i ribnjaci, kao i veće močvarne oblasti koje su obrasle vodenim rastinjem.

Crnovrati gnjurac se gnezdi u kolonijama na Palićkom jezeru i na Ludoškom jezeru. Njegovo gnezdo je ploveće i sagrađeno od barskog rastinja koje je pomalo trulo. Kao što je određeno vreme kod selica u kom periodu borave na odabranoj lokaciji, tako je određen i period u kome se one gnezde. Vreme gnežđenja kod ove vrste započinje 25. aprila i traje do maja, tj. završava se oko 20. maja. Leglo crnovratog gnjurca čine uvek tri jaja, a gnežđenje ova strogo zaštićena divlja vrsta obavlja jednom u godini u navedenom periodu. Navedena vrsta, u skladu sa svojim staništem, za ishranu koristi ribe, kao i larve, a takođe se hrani i insektima.

Crnovrati gnjurac („Podiceps nigricollis“) evidentiran je na listu Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Zavoda za zaštitu prirode Srbije.