Devica

Devica se uzdiže iznad Sokobanje, jedna od najposećenijih banja u Srbiji. Pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina čiji je najviši vrh Čapljinac 1.187 m. Narodno verovanje kaže da je ime dobila po dvema stenama koje su skoro u njenoj sredini te je narod u njima prepoznao devojački oblik.


Na planini se javlja veći broj pećina i drugih kraških oblika, a krečnjaci od kojih je sastavljena su velike čistoće i potiču iz perioda jure i krede. Na pošumljenim područjima najviše se javlja bukova šuma, a livade i pašnjaci su prekriveni šumskim plodovima i lekovitim biljkama. Međutim, osim okoline Sokobanje, planina  je relativno nepoznata široj javnosti. Na njenim padinama izvire veliki broj potoka i rečica koje se spajaju i čine Sokobanjsku Moravicu. Ona je poznata po klisuri u kojoj se javljaju džinovski lonci duboki 6 m. Ovaj deo zaštićen je zakonom kao Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" površine 405,71 ha. Lepterija je poznato izletište na kome je izgrađeno 2 restorana i pešačke staze koje vode ka vidikovcima i srednjovekovnoj tvrđavi Sokograd. Zbog toga je veoma posećena od strane planinara. Do Sokobanje pa samim tim i planine stiže se autoputem E75, gde se kod Aleksinca isključuje za Sokobanju.