Donjobadanjska banja

Smeštena na padinama planine Iverak na 180 m nadmorske visine, Banja Badanja pruža idealne uslove za odmor i rekreaciju čoveka. Banja se nalazi na teritoriji opštine Loznica u ataru sela Donja Badanja pokraj reke Cernice. Na ovom području vlada umereno-kontinentalna klima, koja se odlikuje toplim letima, umereno hladnim zimama i jasno izraženim prelaznim godišnjim dobima.


Razvoj banje počinje tek krajem 19. veka. Tačnije, 1889. godine Marko Leko je izvršio prvu analizu vode. Međutim tek 1938. godine na posedu veleposednika Lazarevića, izgrađeno je kupatilo. Nakon Drugog svetskog rata započela su značajnija ulaganja, te je podignuto je novo kupatilo sa kadama i motel. Međutim to i dalje nije bilo dovoljno da bi se zadovoljile potrebe posetilaca, te je 2003. godine došlo do privatizacije preduzeća za banjsko lečenje, turizam, ugostiteljstvo i promet „Banja Badanja“. Međutim, ponudu banje potrebno je proširiti.

Banja ima dva izvora lekovite vode, od kojih je jedan izvor sumporovite, a drugi izvor gvožđevite vode. Sumporovita voda izvora „Glavni izvor“ je jače mineralizovana i spada u hipoterme, temperature 15°C. Gvožđevita voda izvora „Gvozdeni izvor“ takođe spada u hipoterme, temperature 12°C.

Medicinske indikacije:

  • Reumatska oboljenja
  • Degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba
  • Diskus hernija i stanja nakon diskus hernije
  • Posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba
  • Mišićna oboljenja
  • Pojedina ginekološka i kožna oboljenja
  • ​Sterilitet.

Lečenje se obavlja u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Boro Skorić “ uz pomoć stručnih doktora i fizioterapeuta. Medicinske usluge i tretmani koje se primenjuju se: hidroterapija, sonoterapija, kineziterapija, laseroterapija, ručna masaža, elektroterapija, podvodna masaža.

Do banje se stiže magistralnim putem Beograd - Šabac i Šabac - Valjevo. Od Loznice je udaljena svega 3 km, Šapca 42 km, Valjeva 52 km i Beograda 125 km. Okružena bijnim zelenilom, idealna je za šetnje u prirodi, ribolov i kupanje na reci. U blizini je i grad Loznica, kao i selo Tršić, manastir Tronoša i Zvorničko jezero.