Dvorac barona Jovanovića

Dvorac barona Jovanovića nalazi se u mestu Sočica, u Južnobanatskom okrugu, udaljenom oko 15 km od grada Vršca.


Početkom XIX veka sagradio ga je baron Jovanović, da bi ga 1832. godine kupio Čiko Selaš, zatim 1857. godine Nestor Mesarović, i na kraju Bela Majtenji. Građen je kao prizemna zgrada pravougaone osnove u duhu klasicizma. Glavna fasada je simetrična, a istaknut je centralni rizalit atikom sa ukrasnom vazom na vrhu. Dvorišna fasada je skromnija a trem je najverovatnije kasnije dograđen. U njemu se danas nalazi mesna administracija i nije otvoren za posetioce.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar