Dvorac Damaskin

Dvorac Damaskin nalazi se u mestu Hajdučica u Južnobanatskom okrugu, udaljenom oko 17 km od Plandišta, centra istoimene opštine. 


Sagradio ga je Lazar Dunđerski 1911. godine u duhu akademizma. Zgrada je prizemna sa simetrično rešenom osnovom i okružena je parkom. Na glavnoj fasadi isturen je portik, sa četiri dorska stuba koji nose jednostavan timpanon, stepeništem i kolskom rampom odakle se ulazi u u centralni hol i prostranu svečanu salu. Iz sale se izlazi na veliku terasu na suprotnoj strani. Na fasadi okrenutoj prema parku nalazi se portik sa šest dorskih stubova koji drže timpanon bez ukrasa. Bočni rizaliti dvorišne fasade naglašeni su u krovnoj konstrukciji. Ispod dvorca nalazi se podrum zasveden pruskim svodom. Zgrada je danas u dobrom stanju, a koristi je administracija PDP „Hajdučica“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar