Dvorac Kapetanovo

Dvorac Kapetanovo nalazi se u blizini sela Stari Lec, u Južnobanatskom okrugu, i udaljen je oko 20 km od mesta Plandište, centra istoimene opštine.


Dvorac je 1904. godine sagradio župan Botka Bela, a ime je dobio po svom poslednjem vlasniku Milanu Kapetanovu. Tom prilikom uređen je i prostrani park sa fontanom. Inspiracija za ovu građevinu pronađena je u srednjevekovnim dvorcima. Zgrada je spratna, podužne osnove, a sagrađena je u duhu romantičarskog istorizma sa elementima romantike i gotike. Na dužim stranama nalaze se izdignuti iznad krova zabati sa stepenastim ivicama koji ističu centralni rizalit i ulazni trem. Ispred jednostavnog trema sa četiri stupca nalazi se pristupna rampa. Na istočnom zabatu izveden je u plitkoj plastici grb porodice Botka. Sa bočne strane nalazi se kvadratna visoka kula sa nazubljenim završetkom. Prizemna fasada rađena je imitacijom složenih krupnih kamenih kvadera, dok su fasade na spratu glatko malterisane.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar