Dvorac Kaštel

Dvorac Kaštel nalazi se na poljoprivrednom dobru u mestu Panonija, udaljenom oko 12 km od Bačke Topole u Severnobačkom okrugu. Sagradio ga je 1846. godine grof Arpad Falcione. Zgrada je prizemna, ima pravougaonu osnovu i građena je u stilu klasicizma. 


Portik se nalazi na centralnom delu glavne fasade, oslonjen je na četiri stuba koji se završavaju jonskim kapitelima, a iznad njih je arhitravna greda sa godinom gradnje. Park oko dvorca završio je 1870. godine Arpad II Falcione.

U jednom delu Kaštela danas su izloženi autentični grofovi predmeti (sto, fotelja, vitrina, kaljeva peć, ogledalo) dok ostatak zdanja čine tri uređene sale (zelena banket sala, velika crvena sala i vojvođanska sala). U kompleksu dvorca nalazi se i hotel „Biser“, sportski tereni, park, jezero.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar