Fruška Gora

Nacionalni park Fruška gora je najstariji nacionalni park Srbije, proglašen 1960. godine. Njegova površina iznosi 26.672 ha, od čega je 19.308 ha u državnoj, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 7.364 ha. Zaštitna zona obuhvata površinu od 66.090 ha. Prostor Nacionalnog parka se nalazi na teritoriji sledećih opština: Petrovaradin, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Beočin, Inđija, Irig, Šid i Sremski Karlovci.


Planina Fruška gora je duga 78 km, široka 15 km. Njen najviši vrh je Crveni čot, koji se nalazi na 539 m nadmorske visine. Nalazi se u severnom delu Srema, uz obalu Dunava, te je upravo takav položaj ove planine uslovio vazdušna strujanja koja izuzetno pogoduju boravku ljudi, naročito na prostorima iznad 300 m. Ova planina je bogata vodotocima, a na njoj je zabeleženo čak 187 izvora. Fruška gora je udaljena samo 20 km od Novog Sada, najvećeg grada u Vojvodini, kao i 80 km od Beograda. Do ovog Nacionalnog parka se može doći iz pravca Beograda, Novog Sada, ali i Sremske Mitrovice, i to automobilom, autobusom ili biciklom. Naročito je interesantna činjenica da se ova planina nalazi na međunarodnoj biciklističkoj ruti EuroVelo 6, koja se proteže kroz prostore 10 evropskih država na ukupnoj dužini od 3653 km.

Jednu od ključnih prirodnih vrednosti nacionalnog parka predstavljaju šume koje pokrivaju čak 90% njegove teritorije. Dominiraju šume lipe, hrasta i bukve, a pored njih u parku se mogu videti i stabla cera, bagrema, brojnih tvrdih lišćara, dok se u priobalju Dunava mogu pronaći stabla topole i vrbe. Flora i fauna je predstavljena velikim brojem vrsta, od kojih neke imaju međunarodni značaj, te uživaju posebnu zaštitu. Naime, flora nacionalnog parka broji 1500 vrsta, a od tog broja 200 vrsta ima status zaštićenih vrsta na nivou države. Interesantni su tercijarni relikti, a među njima se mogu izdvojiti: lovorasti jeremičak (Daphne Laureola), kadivka (Kitaibelia vitifolia), kao i zvončić (Campanula lingulata). Od dekorativne vegetacije može se izdvojiti čak 30 vrsta orhideja (Orchidaceae), koje upotpunjuju sliku ovog područja, a od kojih 18 vrsta ima međunarodni značaj. Faunu nacionalnog parka čini veliki broj vrsta koje imaju status ugroženih vrsta. Tako se ovde od 13 vrsta vodozemaca i 11 vrsta gmizavaca može izdvojiti 14 vrsta koje su uvrštene u Svetsku crvenu listu ugroženih vrsta. Fauna ptica je predstavljena čak sa 211 vrsta, a kao najznačajnija ptica u ovom parku izdvaja se orao krstaš (Aquila heliaca), koji predstavlja najugroženiju vrstu sa Svetske crvene liste. Naročito je važna činjenica da je područje ovog nacionalnog parka jedino područje u Srbiji gde se nalaze aktivna gnezda ove ptice.

KULTURNO NASLEĐE: Bogato kulturno nasleđe Fruške gore predstavljeno je sa 17 pravoslavnih manastira koji potiču iz perioda od XV do XVIII veka, a pored njih na teritoriji ove planine se može pronaći mnoštvo arheoloških lokaliteta koji oslikavaju najstarije epohe ljudske civilizacije na ovim prostorima. Moguće je upoznati se i sa kulturnom ponudom Sremskih Karlovaca, koga često zovu „srpska Atina“, a koji ima dugu tradiciju i gde je moguće videti Patrijaršijski dvor, Sabornu crkvu, Karlovačku gimnaziju, koja je ujedno i najstarija gimnazija u Srbiji, kao i brojne druge znamenitosti, a interesantna ponuda predstavljena je i organizovanjem degustacija vina u privatnim podrumima karlovačkih vinara. Takođe, postoji organizovana ruta pod nazivom „Putevi vina“ koja pored poseta karlovačkih vinarija uključuje i posetu vinarija u selima Neštin, Banoštor, Erdevik i Irig.

MOGUĆNOSTI SMEŠTAJA: Objekti za smeštaj posetilaca se nalaze u najpoznatijim izletištima ovog nacionalnog parka ili njihovoj neposrednoj blizini. Omogućavaju boravak različitih grupa posetilaca, zavisno od njihovih potreba, mogućnosti i uzrasta. Tako je u okviru nekih smeštajnih objekata moguća realizacija kongresa i konferencija, isprobavanje tradicionalnih jela u restoranima, dok su za potrebe grupa dece organizovane drugačije aktivnosti u okviru posebnih objekata. Za lečenje kožnih i reumatskih oboljenja posetioci mogu boraviti u objektima u banji Vrdnik koja pruža različite vidove terapije i rehabilitacije.

TURISTIČKE AKTIVNOSTI: Za posetioce ovog nacionalnog parka organizuju se brojne pešačke ture koje podrazumevaju kako upoznavanje prirodnih vrednosti parka, tako i posetu fruškogorskih manastira. Postoje i specifične ture koje su prilagođene deci, koje su organozovane tako da putem interaktivnih priča i aktivnosti zainteresuju decu za prirodne vrednosti nacionalnog parka, te se u okviru toga podstiču aktivnosti sakupljanja biljaka za herbarijum, sakupljanje insekata za insektarijum i ostale aktivnosti posvećene upoznavanju prirode. Za potrebe lovnog turizma postoji lovište „Vorovo“, koje se nalazi kod sela Erdevik. Interesantne su i paintball i airsoft ture koje se organizuju zajedno sa lokalnim organizacijama. U samom nacionalnom parku deluje Informativni centar u okviru koga postoji Prirodnjačka postavka, koja služi za bolje upoznavanje prirodnih i kulturnih vrednosti parka, a za podrobnije objašnjenje tu su i vodiči koji govore i engleski jezik.