Gledićke planine

Gledićke planine se uzdižu kroz centralni deo Srbije, tačnije Šumadiju. Pružaju se u pravcu severozapad- jugoistok u dužini od 35 km sa najvišim vrhom Samar od 922 m, i spadaju u red najviših i najdužih planina u Šumadiji. Dobile su naziv po selu Gledić, bogate su šumom, rečnim tokovima, pašnjacima, divljim životinjama (srne, divlje svinje), mnogobrojnim kulturno istorijskim spomenicima kao što su manastiri KalenićLjubostinja građeni u 15. veku  i 16. veku. 


Zahvaljujući carigradskom drumu koji je prolazio kroz ovaj kraj, mnogi gradovi su iznikli na ovom prostoru. Trgovi starih naselja nikada nisu ispitani, a najveća koncentracija starih gradova je baš na ovoj planini, ali je većina tih mesta zarasla tako da ih je veoma teško pronaći. 

Planinski putevi su pogodni za pešačenja, biciklizam  i svakako treba obići i okolna sela gde su čak neke od kuća stare preko 200 godina.