Glogovačko jezero

Pregrađivanjem Vodeničke reke 1964. godine nastalo je Glogovačko jezero. Nalazi se 26 km severno od Zaječara, u blizini Salaša, malog naselja poznatog po poljoprivrednom kombinatu. Brana je visoka 14 m, a iza nje je jezero  površine 10.000 m². Jezero leži na 330 nadmorske visine. Izgrađeno je pre svega radi navodnjavanja obradivih površina koje su u vlasništvu Poljoprivrednog kombinata „Salaš“.  Najveća izmerena dubina jezera je 12 m.


Ispitivanja vode 1996. godina pokazala su da je voda blago bazična (pH=7,4) i da nema amonijaka. Da bi se održao visok kvalietet vode, na jednoj od pritoka Vodeničke reke  izgrađena je brana za zaustavljanje nanosa.