Hrast Koče Kapetana

Stablo hrasta lužnjaka koje se nalazi u dolini Velike Morave, na teritoriji Kočinog sela u opštini Jagodina zaštićeno je zakonom zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti. Jedan je od retkih pojedinačnih primeraka lužnjaka koji su sačuvani u ovom delu Srbije i uz to veoma dobre vitalnosti.


Visina stabla je oko 24 m, a starost procenjena na 250 godina. Ima široku, granatu krošnju sa jakim nepravilno savijenim granama, a sam položaj  dobrinosi njegovom značaju. Leži na 110 m nadmorske visine udaljeno oko 15 m od korita reke. Stablo predstavlja i kultno mesto za koje se vezuje legenda o Vasiliju Đorđeviću koji je posadio stablo polovinom 18.veka u porti crkve koja više ne postoji. Postoji i predanje da je pod hrastom Koča Kapetan položio zakletvu da će se boriti protiv Turaka u Austrijsko-turskom ratu 1788-91. godine.

Stablo je zaštićeno 1959. godine, a 1992. su izvršeni radovi na sanaciji zdravstvenog stanja s obzirom da je bilo nekoliko suvih grana. Danas predstavlja Spomenik prirode botaničkog karaktera čija zaštita obuhvata prostor od 12,56 ari.