Hrast lužnjak u Staroj Moravici

Spomenik prirode Hrast lužnjak (Quercus robur L.syn.Que.pedunculata Ehrh.) u Staroj Moravici nalazi se u dvorištu Reformatske crkve u naselju Stara Moravica na teritoriji opštine Bačka Topola. Zaštićeni prostor obuhvata površinu od 7,65 ari. Visina ovog stabla iznosi oko 23 m i starost preko 220 godina. Deblo je  pravilno, cilindrično. Na visini od 2 m deblo se račva na jedanaest grana  i reda što ovom stablu daje posebnu osobenost. Dobrog je zdravstvenog stanja,ali  jedna od  pretnji za njegov opstanak su  izduvni gasovi koji dolaze sa glavnog puta.