Hrast Zeke Buljubaše

Spomenik prirode Hrast Zeke Buljubaše, nalazi su zapadnom delu Srbije, nedaleko od ušća rečice Bosut u Savu. Smešten je na prostoru Specijalnog rezervata prirode "Zasavica", svrstanog u I kategoriju.


Ono predstavlja prirodno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, u okviru očuvanih prirodnih celina i stanište prirodnih retkosti. Udaljen je od Beograda 100 km u pravcu auto-puta Beograd - Zagreb.