Istočka reka

Jedna od levih pritoka Belog Drima, Istočka reka, ističe u vidu jakog kraškog vrela u blizini sela Istok na Mokroj gori. Duga je 21 km sa površinom sliva od 446 km². 


Vrelo u proseku daje 3 m³/s, ali posle kratkog toka prima nekoliko manjih pritoka i kod sela Zlokućana uliva u Beli Drim na 395 m nadmorske visine.