Istorijski arhiv Kraljevo

Istorijski arhiv Kraljevo se nalazi u gradu Kraljevu u Raškom okrugu. Nadležnost Istorijskog arhiva odnosi se na grad Kraljevo i opštine Vrnjačka banja i Raška.


Arhiv je osnovan rešenjem Narodnog odbora sreza Kraljevo 27. decembra 1960. godine kao Istorijski arhiv sreza, a današnje ime dobija četiri godine kasnije. Smešten je u dve zgrade: u jednoj je deponovana građa a druga služi za njenu obradu i rad sa korisnicima.

U depou Arhiva se nalazi 448 fondova i 5 zbirki, što je ukupno 2.324 dužnih metara arhivskog materijala. Građa je podeljena na oblasti javne uprave, pravosuđa, prosvetne i kulturne ustanove, socijalne i zdravstvene ustanove, privredu i bankarstvo, društveno-političke organizacije, verske ustanove, i lični arhivski fondove. Najbrojniji su dokumenti koji se odnose na drugu polovinu XX veka. Bibliotečki fond broji oko 8 000 naslova.

 

Adresa: Trg Svetog Save 1 (upravna zgrada), 36000 Kraljevo

Tel: 036/317 560

E-mail: [email protected]

http://arhivkraljevo.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar