Jablanica

Jablanica je leva pritoka Južne Morave. Nastaje spajanjem Banjske i Tularske reke kod sela Maćedonce. Duga je 75,3 km sa površinom sliva 895 km². Od ušća do Lebana dolina reke je uska i klisurasta dubine 200 m, a nizvodnije se širi i prelazi u Leskovačku kotlinu kroz koju teče u dužini od 48 km.


U Južnu Moravu se uliva 3 km nizvodno od Pečenjevca.

Najduža pritoka Jablanice je Šumanska reka (34,5 km). Banjska reka poznata je po termomineralnim izvorima i Sijarinskoj banji. Jablanica najviše vode ima tokom kišnih meseci, maja i juna, a u toku leta često se događalo da presuši.