Jasenica

Najveća pritoka Velike Morave, Jasenica, izvire na planini Rudnik. Dužina joj je 85 km, a površina sliva 1.339 km². Nekada je izvirala iz vrela Teferidža na 705 m nadmorske visine, ali usled eksploatacije olovno-cinkane rude u rudniku „Rudnik“, vrelo je presušilo. 


Sada voda koja je izbijala na izvoru jednim delom teče ka reci Despotovici, a drugim izbija u koritu Jasenice. U gornjem toku ima odlike brze planinske reke, a nizvodnije usekla je korito duž tektonskih raseda te se tu pojavljuje veći broj mineralnih izvora od kojih je najpoznatiji Palanački kiseljak. Kod Velikog Orašja Jasenica se uliva u Veliku Moravu, u koju prosečno unosi 3,5 m³/s.