Jezero Ćelije

Ova akumulacija je nastala pregrađivanjem reke Rasine, desne pritoke Zapadne Morave, u koju se uliva nizvodno od Kruševca na nadmorskoj visini od 134 m. Ova reka izvire ispod Crnog vrha (1.340 m), nedaleko od Blaca.


Površina sliva veštačkog jezera Ćelije iznosi 598 km². Betonska brana visine 48 m, kao i svi prateći objekti lepo se uklapaju u okolni prostor. Dubina vode je 41 m, a njena providnost za vreme leta je 4 m, tada su i temperature površinskog sloja vode veoma visoke (23-27°C), te je ona pogodna za kupanje i sportove na vodi. Jezero se sastoji od tri basena: vasićkog, zlatarskog i vodozahvatnog. Svojim dimenzijama, mirnom, čistom vodom, blagim nagibima priobalja i razuđenom obalskom linijom jezero Ćelije ostavlja prijatan utisak na putnike koji prolaze pravcima Kruševac - Brzeće i Kruševac - Blace jer je brana istovremeno i most na važnom regionalnom putu.

Na području jezera postoji osam vrsta ribe, među kojima su dominantni grgeč, šaran, smuđ i deverika, zatim 172 vrsta ptica i 278 biljnih vrsta.

Budući da na jezero Ćelije često dolaze sportski ribolovci iz okolnih naselja, na njemu se organizuje više od dvadeset takmičenja različitog ranga. Najpoznatija manifestacija koja se održava na jezeru je „Čigra kup“, takmičenje u pecanju bele ribe na plovak. Na dužini od 600 m, pored sela Vasići, uređena je ribolovačka staza, obnovljena je trava, zasađeno je više stotina sadnica listopadnog i četinarskog drveća.