Jezero Gruža

Akumulacija Gruža pripada slivu Zapadne Morave i nalazi se u Šumadiji. Brana je podignuta na 32. kilometru od ušća Gruže u Zapadnu Moravu. Površina jezera je 900 ha, a prosečna dubina iznosi 6,5 m, dok najveća premašuje 30 m. Obalska linija Gružanskog jezera dugačka  je 42 km i sitno je razuđena.


Jedina pritoka sa stalnim tokom je reka Gruža, a neke manje pritoke su Boračka reka, potoci Panjevac i Đurevac.

Providnost vode od 4 m omogućuje prodor Sunčevih  zraka i bogatstvo kiseonika, što pogoduje razvoju vodenih biljaka i životinja. U jezerskoj vodi ima 178 vrsta fitoplanktona i 126 vrsta zooplanktona. Takođe, ima 18 vrsta riba iz 5 familija, među kojima dominiraju Cuprinidae (vrste šarana). Gružansko jezero se nalazi na moravsko-vardarskom migratornom putu tako da predstavlja zimovalište za neke vrste pataka i gusaka. Zabeleženo je 78 vrsta ptica, od kojih se 25 vrsta gnezde na ovom području.

Jezerska voda se leti zagreje do 26°C i pogodna je za kupanje. Na jezeru je razvijen sportski ribolov, kao i takmičenja ribolovaca. Najčešće se love srebrni karaš, babuška, uklija, grgeč i bodorka. S obzirom da je lako pristupačno, ovo jezero je omiljeno izletište stanovnika okolnih naselja.