Jovačka jezera

Spomenik prirode "Jovačka jezera" nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, na 83 km od Niša i 14 km od Vladičinog Hana. Spomenik prirode čini 6 većih urvinskih jezera i više manjih jezera koja su nastala u površinama u okviru nekadašnjih klizišta.


Najveće jezero je Jovačko, nastalo pregrađivanjem Jovačke reke, a ostala značajnija su Živkovo, Malo jezero, Žilevje, Crkveno, Rusimovo. Jezera se nalaze na desnoj dolinskoj strani Jovačke reke, leve pritoke Južne Morave, a na severnoj padini Oštre čuke i Gradišta u okviru planine Oblik. Ova jezera nastajala su 1977. godine, kada je pokrenuto Jovačko klizište. Najviše temperature su tokom jula i avgusta, a najniže tok januara, a niže temperature vazduha mogu se očekivati zbog uticaja obližnjih planina Oblik i Grot. Floru čine biljne vrste karakteristične za barsko – močvarne ekosisteme, koje su značajne za održavanje ekološke ravnoteže. Vodena vegetacija se deli na ukorenjene i neukorenjene vrste. Dok obalski pojas čine male grupe ili samostalna stabla bele vrbe, krte vrbe, vrbe iva, bela topola i jasika, ali i biljke kao što su trnjina, ljutić, velika kopriva, čičak itd. Strogo zaštićena vrsta biljke je plivajuća resina, a ostale zaštićene vrste jesu kleka, mešinka, kalužđarka, vodena perunika, oman, crveni noćurak i čičak.

U Jovačkim jezerima evidentirano je 11 vrsta riba, medju njima uklija, klen, potočna mrena, zlatni karaš, srebrni karaš, šaran, čebačok, cverglan, som, sunčanica, brkica, i autohtona vrsta krkuša. Povoljni klimatski uslovi, velike vodene površine, blizina Jovičke reke i okolnih potoka, plavni barski baseni, izolovanost prostora i livadske i šumske sinklinale uslovili su raznovrsnost i bogatstvo faune, među kojima su zaštićene vrste dugonogi mrmoljak i barska kornjača, a prostor ima čak 81 vrstu leptira. Nekada je prostor gde se danas nalaze Jovačka jezera bio naseljen, i to od najstarijih vremena, ali je nakon klizišta dosta objekta uništeno. Okolna seoska naselja u okolini ovog spomenika prirode poseduju objekete sa autentičnom arhitekturom sa etno celinama i objektima naradnog graditeljstva, Moravskog stila.