Juhor

Planina Juhor se nalazi na području centralne Srbije, sa leve strane reke Velike Morave. Spada u Rodopske planine, a najviši vrh nosi naziv Veliki Vetren visine 773 m. Pruža se pravcem sever - jug u dužini oko 20 km, dok je širina oko 10 km.


Još uvek divlja i neistražena, planina je bogata izuzetnom florom i faunom. Lovište „Juhor“ zahvata površinu od 4.934 ha i u njemu je moguće loviti najviše srne i divlje svinje.

Do vrha vode nekoliko pešačkih staza na kome se nalaze ostaci keltskog grada. Otkriven je 1997. godine od strane arheologa ali detaljna istraživanja još uvek nisu obavljena. Kamene građevine koje su pronađene podno vrha mogle su bili kultna mesta ili pak opservatorije ili laboratorije za ispitivanje rude bakra, zlata ili platine. Misterija da gromovi često udaraju na vrh Juhora povezana je sa pricom o ostacima metalnih predmeta  koji privlače munje.