Južna Morava

Južna Morava predstavlja jednu od najdužih reka u Srbiji. Nastaje u Skopskoj Crnoj Gori na prostoru Makedonije od nekoliko rečica koje stvaraju reku Golemu. Kada se pređe granica, iznad sela Binač poznatija je pod imenom Binačka Morava. Ona teče u dužini od 49 km i kod Bujanovca se spaja sa Preševskom Moravicom i narednih 246 km teče kao Južna Morava.


Površina njenog sliva je 15.469 km². Nije pogodna za plovidbu jer se njena dolina sastoji iz velikog broja klisura i kotlina: Gnjilanska kotlina - Končuljska klisura - Vranjska kotlina - Grdelička klisura - Leskovačka kotlina - Niška kotlina - Aleksinačka kotlina - Stalaćka klisura. Nakon izlaska iz Stalaćke klisure spaja se sa Zapadnom Moravom odakle dalje teku pod imenom Velika Morava.

Nekada je reka bila znatno duža, puna meandara što je često izazivalo poplave. Zbog toga je njen tok skraćen za nekih 30 km i time regulisan kako bi se sprečila dalja izlivanja.

Južna Morava pripada crnomorskom slivu. Ima preko 150 pritoka od kojih su najveće Jablanica, Veternica, Pusta reka, Toplica, Vrla, Vlasina, Nišava i Sokobanjska Moravica.