Karaš

Karaš izvire u Ruminiji u Anina planinama. Tok reke kroz ovu državu je oko 50 km, gde pre nego što uđe u Srbiju prolazi kroz veći broj naseljenih i većih mesta. U Srbiji prima nekoliko manjih pritoka i dalje teče kroz jugoistočni deo Banata u dužini od 60 km.


Reka se uliva u kanal Dunav-Tisa-Dunav, a zatim nastavlja dalje do mesta Stara Palanka gde se uliva u Dunav. Korito reke nije uređeno, pa samim tim ni plovno, ali je idealno za avanturiste veslače i ribolovce. Riblji fond je veliki: šaran, štuka, bauška, linjak, som, bucov, deverika, bodorka.