Kesten Jakšića na Senjaku

Prirodno dobro "Kesten Jakšića na Senjaku" se nalazi na privatnom imanju porodice Jakšić, na Senjaku, u Beogradu. Smatra se da je kesten prvi put procvetao 1838. god., što znači da je procenjana starost ovog drveta viša od 170 godina, a visina stabla 20,5 m.


Za ovo stablo postoji čitav niz beleški koje su ostale posle Vladimira Jakšića, gde on tačno navodi vreme cvetanja, starost hrasta i druge značajne karakteristike. Upravo u negovom dnevniku meteroloških merenja se prvi put pominje kesten, kao i datum kada je prvi put cvetao  (1838.). Vladimir Jakšić je po završetku studija, prvi doneo u Srbiji Siksov – termometar za merenje krajnjih temperatura, čime je Srbiju uključio u Evropsku mrežu meteroloških stanica. U Vladimirovom radnom, meterološkom dnevniku se pominje ovaj dugovečni kesten, koji je svedok stvaranja srpske  istorije.

Meterološka stanica je sa ovog mesta vremenom prebačena, ali je u novije vreme ponovo smeštena i to opet u neposrednoj blizini starog kestena.

"Stablo ovog kestena ima veliki kulturološki i istorijski značaj, jer je povezan sa postavljanjem prvih mernih, meteroloških instrumenata u Srbiji, koji su značili začetak meterološke službe".