Klina

Reka Klina izvire na Suvoj gori, planini koje se prostire u zapadnom delu Kosova, neposredno uz granicu sa Kosovom.


Tok reke dug je 62 km i predstavlja najdužu pritoku Belog Drima.