Kontumačka kapela Svetog Roka

Kontumačka kapela se nalazi u gradskom parku u Zemunu, na teritoriji grada Beograda.


Nakon oslobođena Zemuna od Osmanskog carstva 1717. godine, otvoren je kontumac (karantin) zbog sanitarnog pregleda putnika i trgovaca između dve carvine. Tada je, pored pravoslavne posvećene Svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, podignuta i katolička kapela Svetog Roka. Na njenim temeljima je 1836. godine ozidana nova po planovima Jozefa Falbera.

Sagrađena je u baroknom stilu kao jednobrodna građevina pravougaone osnove sa polukružnom apsidom i dvospratnim zvonikom. Kapela je naročito nakon Drugog svetskog rata izgubila na značaju, danas se nalazi pod zaštitom države i povremeno obavlja versku službu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar