Kraljevica - Zaječar

Sportsko-rekreativni centar “Kraljevica” smešten je južno od grada Zaječara. Osnovan 1976. godine i sačinjen od velikog broja sportskih terena i raznih drugih objekata.


Ovaj kompleks se deli na 5 dela: sportska hala, bazen, fudbalski stadion, otvoreni tereni i park šuma “Kraljevica”. U okviru park šume izgrađena je jedna ski staza dužine 650 m pored koje se nalazi i jedan ski lift. Na stazi je moguće i noćno skijanje te se ovde stalno organizuju takmičenja u skijaškim disciplinama.