Lab

Reka Lab nastaje na Kopaoniku spajanjem nekoliko manjih rečica. Većim delom svog toka je ravničarska reka, osim u izvorišnom delu. Duga je 72 km.


Često meandrira tekući kroz ravničarske predele koji tokom većih kiša i topljenja snega može da izazove poplave. Kod mesta Stanovca uliva se u Sitnicu, kao njena desna pritoka.