Lazareva pećina

Lazareva pećina predstavlja najveći pećinski sistem u Srbiji sa ispitanih 10.000 m kanala i za koje se zna da su mnogo duži. Nalazi se na obodu Kučajskih planina, u području Lazarevog kanjona koji je zakonom zastićen kao spomenik prirode "Lazarev kanjon" površine 1.755 ha. Pećina je udaljena 23 km od Bora i 3 km od sela Zlot.


Ulaz u pećinu leži na 291 m nadmorske visine, koji je napravila reka ponornica. Danas, ona izbija na površinu u vidu kraškog vrela u blizini ulaza. Pećinski sistem čine 2 kanala: stariji suvi i mlađi rečni-aktivan. Za turiste uređena je staza dužine 900 m koja prolazi kroz više dvorana: Prestona, Dvorana blokova, Koncertna, Dvorana slepih miševa.

Arheološkim istraživanjima utvrđena su tri kulturna horizonta. Najstariji pripada bakarnom dobu. Tu su pronađeni keramički predmeti, koštane alatke kao i šila, igle i dlet napravljenih od bakra. U gvozdenom dobu služila je kao lovačka stanica da bi u VI veku pre nove ere postala metalurški centar.

U narodu ovog kraja postoji legenda kako je pećina dobila ime po knezu Lazaru, kada se vojska posle Kosovske bitke skrivala u nju.